تشخیص آبستنی در گوسفند ، بز و شتر لاما (همراه با فیلم و عکس)

روشهای متعددی به منظور تشخیص آبستنی در گوسفند ، بز و شتر لاما استفاد میشود که از این بین اسنفاده از روش سونوگرافی به دلیل سهولت در امر تشخیص رواج بیشتری دارد و طبق تحقیقات انجام شده در ایران نیز کارایی مناسب آن تایید گردیده است.
در این مرکز تشخیص آبستنی در گوسفند ، بز و شتر لاما با دستگاه های پیشرفته سونوگرافی صورت می پذیرد.

کاربرد های سونوگرافی در تشخیص آبستنی در گوسفند ، بز و شتر لاما:  

[ فیلم سونوگرافی بز و تشخیص دو قولو زایی ]


الف) تعیین تعداد بره

سونوگرافی در حدود 35 تا 40 روز از شروع جفتگیری ­ها انجام می­شود و در این زمان میش آبستن و تعداد بره مشخص می­گردد.

 


در صورت مشخص نمودن دام­های دارای بیش از یک بره می­توان از تغذیه اضافی و مدیریت زمان زایمان استفاده کرد.

 


جهت مشخص نمودن دام قسر لازم است حداقل 4 هفته از خروج قوچ از گله گذشته باشد و در صورت حضور قوچ در گله سونوگرافی می­بایست تکرار شود.


[ فیلم تشخیص آبستنی در شتر آلپاکا و گوسفند ]
 
ب) مرحله آبستنی

توسط آنالیز و بررسی تصویر حاصله از سونوگرافی می­توان سن بره و زمان زایش را معین نمود. برای مثال مشخص نمود میش در کمتر از یک ماه زایمان خواهد کرد و میش دیگری تا سه ماه آینده زایمان نخواهد کرد. این اطلاعات جهت مدیریت زایمان ها و جلوگیری از تلفات بره در مرتع و همچنین امکان تغذیه اضافی برای میش­های آبستن سنگین به کار می­رود.

ج) آماده سازی دام

با استفاده از این روش، تشخیص آبستنی نیاز به تجهیزات خاصی نداشته و تنها کافی است که به دام­ها 12 ساعت قبل از سونوگرافی خوراک داده نشود. گوسفندان در حال ایستاده و بدون ایجاد استرس اسکن می­شوند.

تشخیص آبستنی در گوسفند ، بز و شتر لاما