دعوت به همکاری

این مرکز برای پشم چینی گوسفندان نیاز به 50 کارگر پشم چین دارد.
کارگران به کار گرفته شده پس از پشت سر گذاشتن دوره های آموزشی توسط مربیان در این مرکز و تسلط بر نحوه چیدن پشم با دستگاه پشم چین برقی، می توانند به مدت 5 ماه کاری مداوم مشغول بوده و از حقوق و مزایای بالا ی کار در مرکز تخصصی بهداشت دام بهره مند شوند.  

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما