فروش پشم

این مرکز در ادامه خدمات خود به دامداران پشم گوسفندان را از دامداران مناطق مختلف خریداری و بعد از جدا سازی پشم گوسفندان با توجه به رنگ پشم(پشم رنگی، پشم سفید)، آنها را در گونی هایی با میانگین وزنی 70 کیلو گرم جمع کرده و اقدام به دپو کردن پشم گوسفندان در انبار های خود جهت فروش به کارخانجات ریسندگی آماده می نماید.
قیمت فروش پشم گوسفند در سال 1393 در استان های مختلف بر مبنای کیفیت و رنگ پشم به شرح ذیل بوده است:
قیمت فروش پشم سفید کرمانشاهی به ازاء هر کیلوگرم 2200 تومان تحویل درب انبار از استان کرمانشاه می باشد.
فروش پشم سفید اهوازی به ازاء هر کیلوگرم 2000 تومان تحویل درب انبار از استان خوزستان می باشد.
قیمت فروش پشم رنگی اهواز و کرمانشاه و ایلام به ازاء هر کیلوگرم 1000 تومان تحویل درب انبار از استان کرمانشاه،ایلام و خوزستان و… می باشد.
قیمت فروش پشم رنگی قزوین، خمین و ساوه به ازاء هر کیلوگرم 800 تومان تحویل درب انبار از استان مرکزی و قزوین و… می باشد.
قیمت فروش پشم سفید گرده شور ( شستن گوسفند قبل از پشم چینی) مناطق محلات و خمین و گلپایگان به ازاء هر کیلوگرم 4000 تومان تحویل درب انبار از استان مرکزی( خمین،محلات و …) می باشد.
قیمت های فوق همگی تقریبی است و بنا به شرایط و قیمت بازار در هر زمان قابل تغییر می باشد.

در مرکز تخصصی بهداشت دام بعد از عملیات پشم چینی ، پشم گوسفندان از دامدار خریداری می شود به طوری که پس از پایان کار، کلیه پشم های چیده شده در گونی های استاندارد جمع آوری و توزین شده و به نرخ روز از دامدار خریداری و مبلغ آن به صورت نقدی پرداخت می شود.
بعد از خریداری پشم از دامداران، گونی های پشم در انبارهای این مرکز واقع در استان تهران جمع آوری و دپو می شوند.

این مرکز اقدام به چیدن پشم گوسفندان سفید و رنگی می نماید به همین جهت پشم های موجود در انبارها از نوع رنگی، الوان، سفید درجه یک و سفید درجه 2 می باشد.