فروش گوسفند رومانف و اسپرم خالص fresh رومانف

مرکز تخصصی بهداشت دام و خدمات دامپزشکی در راستای ارتقای خدمات خود به مشتریان محترم اقدام به فروش گوسفند رومانف و اسپرم خالص fresh رومانف کرده است:
  توجه داشته باشید:
رومانف خالص بخاطر حساسیت به آب و هوای ایران دچار تلفات و بیماریهای مکرر خواهد شد ولی با آمیخته گری و دو رگ سازی مقاوم شده و تمام خصوصیات ژنتیکی و چند قلو زایی و میزان شیر زیادش رو در نسل دو رگ منتقل می نماید.

میش آبستن : چهار میلیون و پانصدهزار تومان
بره یک ماهه نر : 800 هزار تومان
بره یک ماهه ماده: یک میلیون و 500 هزار تومان
شیشک ماده : 3 میلیون و 500 هزار تومان
میش خالص شال قزوین با 47 رسال اصلاح نژاد ، هر راس: 2 میلیون 500 هزار تومان
بره نر شال ، یک ساله : 2 میلیون تومان

هر یک پایپ اسپرم رومانف فرانسوی الاصل بابت تلقیح یک میش: 100 هزار تومان
عملیات تلقیح مصنوعی با دستگاه لاپاراسکپی بابت هر راس: 30000 توماندر این تصاویر بره قوچ های رومانف قابل مشاهده هستند .
درجه خلوص آنها 5/61 درصد است با پایه مادری شال قزوین و کاملا بالغ هستند.
رومانف 50 درصد با پنج بره در حال شیرخوردن به مبلغ 11 میلیون تومان  
تصاویر مربوط به این بخش نژاد های اصلاح شده در طول 40 سال می باشند که در حدود 70 درصد دوقلو زایی دارند.
بره های دوقلوی بدنیا آمده از این نژاد هنگام زایش 5/6 کیلو و 5/4 کیلو می باشد . میانگین وزن بره این نژاد هنگام تولد 5/6 تا 7 کیلو می باشد. وزن بره ماده سه ماهه آن در حدود 40 کیلو گرم است و به راحتی سالی دو بار زایش دارد و اکثرا 4 بره در سال تولید هر راس میش این نژاد می باشد.
تصویر آخر بره ها ی نژاد بختیاری را نمایش می دهد که در حدود 3 تا 7 روز سن دارند.
این گله رومانف 50 درصد این مرکز می باشد.
روش شیردهی صنعتی به بره ها
بره دوقولوی بختیاری که هنگام تولد 6500 گرم وزن داشته و در این عکس 4 روزه می باشد
      برای خرید فرم درخواست زیر را پرکنید و یا با شماره 09127003652 تماس حاصل فرمایید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس

موضوع

پیام شما