خدمات به استان ها

این مرکز در سالهای گذشته در استانهایی که در نقشه با تغییر رنگ مشخص شده اند فعالیت های پشم چینی را انجام داده است.
اردبیل، مرکزی، گلستان، تهران، قزوین، ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان [topswf swf=’http://vetcenter.ir/wp-content/uploads/map.swf’ width=’650′ height=’650′ quality=’best’ wmode=’transparent’ scale=’default’ flashvars=” allowfullscreen=’true’]