نرده و حمام ضد کنه سیار (همراه با فیلم و عکس)

با توجه به اینکه اکثر گوسفند داران به علت چرای آزاد گوسفندان در مراتع مستقر می شوند نیاز مبرم به سم پاشی گوسفندان بر علیه انگل های خارجی (از قبیل کنه، کک و شپش ) دارند که بهترین روش سم پاشی روش حمام دادن گوسفند با سم می باشد.
با توجه به اینکه اکثر دامداران در مراتع فاقد امکان دستیابی به حمام ضد کنه می باشند این مرکز با ابتکاری نو اقدام به ساخت و بهره برداری از نرده و حمام ضد کنه سیار گوسفند و بز نموده است؛

[ فیلم عملیات کارگاهی ساخت و راه اندازی نرده و حمام ضد کنه سیار گوسفند و بز توسط مرکز تخصصی بهداشت دام ]

این وسیله کارآمد ( نرده و حمام ضد کنه سیار گوسفند و بز ) می تواند با یک خودروی سبک مانند پژو و یا وانت پیکان به هر منطقه از دشت و صحرا حمل شود.
بعد از استقرار در مرتع با استفاده از موتور برق و تأمین برق دینام کف کش تعبیه شده بر روی دستگاه حمام، مخزن حمام از چاه و یا نهر های آب ، آبگیری می گردد. پس از آن با روشن کردن دستگاه و حرکت نوار نقاله تعبیه شده برروی دستگاه، نوبت به گوسفندان می رسد تا با کمک نوار نقاله به داخل مخزن آب و سم هدایت شوند. دام پس از 6 متر شنا در داخل مخزن آب و سم، به آرامی از حمام ضد کنه سیار خارج می شود.

نرده سیار:
نرده سیار یا باکس سیار وسیله ای است که توسط این مرکز ساخته شده است ، با این وسیله می توان در مراتع گوسفندان را یکجا جمع نمود و جهت عملیات واکسیناسیون و دارو و درمان و معاینه گوسفندان و موارد دیگر از این وسیله استفاده نمود. بطوریکه نرده های سیار در هنگام باز شدن و استقرار بر روی زمین می توانند در حدود 1000 رأس دام را داخل خود جای دهند. این وسیله نیز سیار می باشد و با یک خودروی سبک و یا وانت پیکان قابل حمل و جابجایی است.
    نرده و حمام ضد کنه سیار گوسفند و بز