همزمانی فحلی در گوسفند (همراه با فیلم و عکس)

در این مرکزاسفنج اسپانیایی به همراه هورمون PMSG جهت همزمانی فحلی در گوسفند عرضه می شود.
  همزمانی فحلی در گوسفند ، میش و بز تکنیسین های دامپزشکی این مرکز با استفاده از سیدر گزاری و تزریق هورمون پی ام اس جی PMSG می توانند در میش های گله بصورت همزمان ایجاد فحلی نمایند . :مزایای استفاده از سیدر 1-بالا بردن درآمد سالیانه به میزان 2-3 برابر برای هر میش در گله 2-امکان زایمان در هر فصل سال 3-افزایش در صد دوقلو زایی بین 15 تا 45 در صد در هر زایمان که بستگی به نژاد گوسفند از لحاظ دو قلوزایی دارد 4- سه مرتبه زایش در 2 سال و بالا بردن تعداد بره های متولد شده 5-تراکم زایمان برای بهبود مدیریت گله 6- امکان فروش بره با بالاترین قیمت در فصول مختلف سال 7-تقلیل تعداد میش های قصر در گله روش همزمانی فحلی با سیدر به شرح ذیل می باشد: بعد از سونوگرافی دقیق و مشخص نمودن عدم آبستنی گوسفند توسط دکتر دامپزشک این مرکز، با قراردادن سیدر در داخل رحم میش و ترشح هورمون پروژسترون توسط آن در خون و خارج نمودن سیدر از داخل رحم میش بعد از 8 الی 12 روز بعد، و تزریق عضلانی هورمون پرگنیکل یا PMSG یا (pregnant mare serum gonadotrophin) بلافاصله بعد از خارج نمودن سیدر از رحم گوسفند جهت تشکیل و رشد فولیکول و تشکیل فولیکول غالب بر روی تخمدان گوسفند، می توان گله گوسفند را در یک زمان به قوچ آورد و فحل نمود.  
[ فیلم همزمانی فحلی در منطقه بوئین زهرا در استان قزوین، در این فیلم نحوه قراردادن سیدر در یک رأس میش 45 کیلوگرمی نژاد شال قزوین نمایش داده می شود ]
در صورت تمایل به سفارش هورمون و انجام عملیات همزمانی فحلی از طریق فرم زیر اقدام فرمایید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما