واکسیناسیون

vaksinasionواکسیناسیون اقدام بسیارمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم می‌توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد.
بمنظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای عفونی و مسری بین انسان و دام و نیز اجرای برنامه ریشه کنی ، کنترل و مبارزه با بیماریها از واکسن استفاده می شود.  واکسن و واکسیناسیون بعنوان اولین اولویت کاری مسئولین بهداشتی هر کشور در جهت حفظ و ثبات سلامت جامعه ، کنترل ، مبارزه و ریشه کنی بیماریها قلمداد می گردد. جمله مشهور پیشگیری مقدم بر درمان است به تنهایی بهترین توجیه استفاده از واکسن می باشد .

در این مرکز واکسیناسیون دام های بزرگ از قبیل واکسن آبله، شاربن، بروسلوز، آنتروتوکسمی، شارین علامتی تب برفکی،تیلریوز  انجام می پذیرد.
در حال حاضر تعداد دام سبک تحت پوشش واکسیناسیون این مرکز در حدود 30000 رأس و تعداد دام سنگین این مرکز در حدود12000 رأس می باشد. روستاهای تحت پوشش واکسیناسیون این مرکز که در حوزه شهرستان ملارد واقع در استان تهران قراردارند عبارتند از قبچاق، حاجی آباد، محمود آباد، حسین آباد علیزاده، حسین آباد هپیشلو، شیرین آباد، چهار باغ،اکرم آباد، زرین آباد،اختر آباد،صفی اباد،محمدآباد قمیشلو، قمیشلو، گوی بلاغ، وراباد،امیرآباد، گمرگان،چاقو، صفادشت، شهرآباد، حصارطهماسب، امیراباد توانبخشی، علی بیات، شش